محصولات

بسته های آموزشی زبان دوست

همراه با زبان دوست دوره آموزشی زبان خود را تکمیل نمایید

با ثبت نام در دوره های آموزشی زبان دوست بالاترین سطوح کیفی آموزش زبان را همیشه با خود به همراه داشته باشید و در مواقع دلخواه به یادگیری بپردازید

دوره 6 ماهه

این بسته 6 ماهه بوده و تمام امکانات آموزشی را فعال میکند ... + توضیحات بیشتر

دوره 1 ساله

بسته آموزشی شماره 2 می باشد ... + توضیحات بیشتر

دوره 2 ساله

بسته آموزشی شماره 3 24 ماهه است ... + توضیحات بیشتر

دوره نامحدود

بسته آموزشی شماره 4 می باشد ... + توضیحات بیشتر

آزمون های آزمایشی

با خرید این بسته به مدت یکسال میتوانید به کمک آزمون های آزمایشی معتبر مختلف خودتان را مورد سنجش قرار دهید ... + توضیحات بیشتر